Controller

پرينت

 

 

fig-1


کنترل کننده های پردازشگر و دما :
کنترل کننده های پردازشگر و دما در کاربردهای تجاری،صنعتی و علمی بطور گسترده استفاده میشوند. این کنترل کننده ها برای دستیابی به یک فرآیند ثابت و بهینه, بطور اتوماتیک خروجی هایی که مبنی بر کارکرد فیدبک سنسور هستند رابه طور هماهنگ با فرآیندهای دیگری چون دما،جریان،فشار و رطوبت تطبیق میدهند.

 

برای ارسال درخواست ، لطفا اینجا کلیک کنید.

سازندگان

اطلاعات فنی

صفحه اصلی

Skype
Google Plus
Twitter
Facebook
Turkish Site
English Site