Pressure

پرينت

تجهیزات اندازه گیری فشار:


تا کنون تکنیکهای بسیاری برای اندازه گیری میزان فشار و خلا انجام شده است. دستگاههایی که برای اندازه گیری فشار به کار برده میشوند تحت عناوینی چون فشارسنج و خلاسنج نامگذاری شده اند. معمولا یک مانومتر محدود به اندازه گیری فشارنزدیک به جو میشود. واژه مانومتر اغلب به برای اشاره به دستگاههای مربوط به فشار آب استفاده میشود.
خلاًسنج برای اندازه گیری فشار موجود در خلاً، که خود به 2 دسته تقسیم شده  1. خلاً زیاد 2.خلاًکم (گاهی اوقات خلاً بیش ازحد) استفاده میشود. تکنیکهای استفاده اندازه گیری میزان فشار و اندازه گیری خلاً مشابه یکدیگرند. بنابراین با ترکیب انواع مختلف وسایل سنجش میتوان سیستم فشار مداوم را از mbarا10 تا حداقل 11-10 را اندازه گیری نمود.

 

 

 

fig2

 

برای ارسال درخواست ، لطفا اینجا کلیک کنید.

سازندگان

اطلاعات فنی

صفحه اصلی

Skype
Google Plus
Twitter
Facebook
Turkish Site
English Site